e-szkoła – nauka

Dr Krzysztof Zawierucha z Zakładu Taksonomii i Ekologii Zwierząt na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się ekosystemami lodowymi. Interesuje go życie na niedostępnych lodowcach, w szczególności ich zaskakująca bioróżnorodność i mikroskopijne organizmy oraz rola lodowców na naszej planecie dziś i w przeszłości. Jak wiemy z poprzednich odcinków, niektóre lodowce bywają czerwone lub zielone, co zawdzięczają glonom, które je porastają. Z jednej strony kolor ten chroni je przed wysokimi dawkami promieniowania UV, z drugiej jednak – nagrzewa lodowiec, bowiem zwiększa się jego albedo, co przyspiesza proces topnienia. W tym programie nasz gość opowie nam o brudnych lodowców. Spojrzymy więc na lodowcową faunę nie jako na formę życia, ale jako na formę zanieczyszczenia.