e-dukacja przyszłości

Jakie zagrożenia stwarza Internet, jak się przed nimi ustrzec i dlaczego warto, by szkoła należała do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej? W tym odcinku odwiedzamy: Szkołę Podstawową nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu - Grunwaldzie, Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach i Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starym Dłutowie.