e-dukacja przyszłości

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – OSE obejmuje coraz więcej szkół, które chętnie korzystają z możliwości dostępu do bezpłatnego, szybkiego i bezpiecznego internetu. Jak ciekawie prowadzić lekcje wykorzystując sieć i jak OSE dz