Dzika Polska

Do niedawna zaliczane do najdzikszych, nieprzystępnych i zagrożonych wymarciem ptaków, ostatnio imponująco się odrodziły i zbliżyły do człowieka. Zachowały jednak swą dzikość i dystans wobec nas, nadal więc pozostaje w mocy powiedzenie „Ostrożny jak żuraw”.