Dzika Polska

Zwierzę nieomal cudem uratowane. Do niedawna jeszcze prawie nieobecne w krajobrazie naszych wód, dziś nawet go kształtuje. Ścina drzewa, zatyka rowy, zatapia lasy. Bobry przeżyły u nas odrodzenie i wielką ekspansję, co jednych cieszy, innych nie.