Dzika Polska

Podlasie. Kraina ostatnich w Europie dzikich puszcz, mokradeł, rzek. Miejsce spotkań z najrzadszymi przedstawicielami europejskiej fauny: żubrem, łosiem, wilkiem, rysiem, cietrzewiem, głuszcem, batalionem i żurawiem. Mają tu swoich zawołanych tropicieli. Tym mieszkańcom puszcz i mokradeł poświęcają znaczną część życia. Każdą wolną chwilę spędzają na dziewiczych ścieżkach. To ludzie różnych profesji, ale połączeni wspólną pasją i dzielący się doświadczeniami. Paweł Świątkiewicz porzucił łowiectwo dla obserwowania zwierzyny. Ale zachował tradycyjne metody przywabiania zwierząt, jak choćby gra na rogu. Kasia Ramotowska, niestrudzona przewodniczka prowadząca polskich i zagranicznych miłośników przyrody po dzikich mokradłach. Rzadki okaz kobiety tropicielki, pod której opiekę oddają się nawet doświadczeni podróżnicy. W programie wystąpią również Grzegorz Kłosowski, fotograf, który ze swoim bratem Tomaszem odkrył piękno Biebrzy, a także Joanna Matysek, prawnuczka Wojciecha Kossaka, która uciekła z Krakowa do Puszczy Białowieskiej.