Dzika Polska

Podlasie. Kraina ostatnich w Europie dzikich puszcz, mokradeł, rzek. Miejsce spotkań z najrzadszymi przedstawicielami europejskiej fauny: żubrem, łosiem, wilkiem, rysiem, cietrzewiem, głuszcem, batalionem i żurawiem. Mają tu swoich zawołanych tropici