Dzika Polska

Winniczek to największy i najbardziej popularny w Polsce ślimak, nasz towar eksportowy. Więcej osób zna jego smak, niż obyczaje. A niektóre są zaskakujące, jak choćby godowy taniec tych skądinąd obojnaczych zwierząt i używanie przez nie