Dzika Polska

sezon 1 odcinek 78

Winniczek to największy i najbardziej popularny w Polsce ślimak, nasz towar eksportowy. Więcej osób zna jego smak, niż obyczaje. A niektóre są zaskakujące, jak choćby godowy taniec tych skądinąd obojnaczych zwierząt i używanie przez nie... strzał amora.


Inne żyjące u nas ślimaki nie dorównują mu rozmiarami, w większości są wręcz maleńkie, ale ich zachowania i życiowe rytuały są nie mniej frapujące. W ten ciągle mało znany, często schowany w lewo lub prawoskrętnych skorupkach lub w zmurszałych pniach i chroniony śluzem świat wprowadzają nas jego badacze z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.