Dzika Polska

Reintrodukcja to ponowne wprowadzenie danego gatunku na teren, w którym kiedyś występował. Przed II wojną światową sokoły wędrowne występowały w okolicach Warszawy. Grupa ornitologów stara się odtworzyć jego populację.