Dzika Polska

Jura Krakowsko Częstochowska to największy w Polsce obszar występowania jurajskich wapieni. W rejonie tym grupuje się większa cześć jaskiń naszego kraju (1804 jaskinie o długości 31833m.) Prawie 1/3 z nich leży w Ojcowskim Parku Narodowym. W głębokic