Dzika Polska

Bohaterem tego wydania programu są sowy. O ich zwyczajach opowiadają prof. dr hab. Przemysław Busse oraz Wojciech Busse ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego w Przebendowie. Od 40 lat trwa w niej Akcja Bałtycka, prog