Dzika Polska

Dr Grzegorz Tończyk z Uniwersytetu Łódzkiego, naukowiec zaangażowany w projekt ochrony ważek śródleśnych torfowisk. Projekt jest próbą podjęcia czynnej ochrony ważek związanych z tym typem środowiska, poprzez odpowiednio prowadzo