Dzika Polska

Trudno o ważniejszych i pracowitszych współtwórców różnorodności biologicznej, jak pszczoły. Bohaterem tego odcinka jest prof. Jerzy Dematraki - paleolog, naukowiec zajmujący się genetyką pszczół miodnych. Teren Pol