Dzika Polska

Bohaterem odcinka jest Krzysztof Próchnicki, przyrodnik zajmujący się ochroną tego gatunku. Dzięki niemu udaje nam się sfilmować te piękne zwierzęta w rezerwacie Suśle Wzgórza. Ostatnio pracownicy Zespołu Zamojskich Parków Krajob