Dzika Polska

Tym razem wyruszyliśmy na Polesie. Poleskie bagna i torfowiska są świetnym lęgowiskiem dla żółwia błotnego. Stanowią jedno z większych skupisk tego gada w Europie, jedynego żółwia żyjącego w Polsce.
Na przełomie maja i czerwca samice wędrują w poszukiwaniu nasłonecznionych, suchych miejsc. Jaja o delikatnej wapiennej osłonce składają na lądzie, w wilgotnej ziemi.
Samice przez kilka godzin kopią jamy, do których składają jaja. Skrzętnie tylnymi łapami maskują wejście do jam i wracają do wody. Wylęg młodych następuje w sierpniu, a może trwać nawet do początku października.
Do tego czasu gniazda żółwi są pilnie strzeżone przez naszego gościa w programie Andrzeja Różyckiego z Poleskiego Parku Narodowego. Razem z nim będziemy świadkami narodzin nowego pokolenia żółwi błotnych w Poleskim Parku Narodowym.
Jeżeli będzie ciepło, żółwiki opuszczą jamy i pójdą do najbliższej wody. Jeżeli będzie zimno, maluchy pozostaną w jamie aż do wiosny. Dorosłe żółwie zimują zagrzebane w mule na dnie zbiorników wodnych…