Dzika Polska

Jesień to czas godów łosi. Byki noszą poroża różnych rozmiarów i kształtów – od skromnych badyli po okazałe łopaty. Przez całe noce tęsknie postękują i jęczą. Podążają śladami upatrzonych klęp. Widowisko odbywa się nocą, ale zwierzęta pozostawiają pewne znamienne ślady swojej obecności. Próbujemy je odnaleźć z pomocą ludzi, którzy obserwacji tych zwierząt poświęcili długie lata, przemierzając bagniste ostoje łosi w północno-wschodniej Polsce.