Dzika muzyka

Poszukiwania muzyki tradycyjnej na Górnym Śląsku to zarówno spotkania z orkiestrami górniczymi, które przez ostatnich sto lat przyciągały lokalnych muzykantów i tym samym wchłaniały wiejską muzykę, jak i przyglądanie się próbom rekonstrukcji tego repertuaru z bardzo licznych zapisów, które się tu zachowały. W okresie romantyzmu, w obawie przed germanizacją ratowano i spisywano to co było dostępne, zwłaszcza pieśni. Dzisiejsi chętni do odtwarzania tradycyjnej muzyki śląskiej mają z czego czerpać.