Dzika muzyka

Poszukiwania muzyki tradycyjnej na Górnym Śląsku to zarówno spotkania z orkiestrami górniczymi, które przez ostatnich sto lat przyciągały lokalnych muzykantów i tym samym wchłaniały wiejską muzykę, jak i przyglądani