Dzika muzyka

Suwalszczyzna – specyfika pogranicza to zarówno przenikanie sąsiadujących kultur, jak i ich odrębność. Czasem tworzą nową jakość, czasem występują równolegle. Z prowadzącą Julitą Charytoniuk odwiedzamy zespół z Szypliszek,