Dzika muzyka

Suwalszczyzna – specyfika pogranicza to zarówno przenikanie sąsiadujących kultur, jak i ich odrębność. Czasem tworzą nową jakość, czasem występują równolegle. Z prowadzącą Julitą Charytoniuk odwiedzamy zespół z Szypliszek, poznajemy dwugłos z pogranicza polsko-litewskiego, a także śpiew specyficzny dla okolic Biebrzyi zachodniej Grodzieńszczyzny. Spotykamy kapelę „Chłopcy z Nowoszyszek”, która gra muzykę zarówno z okolic Sejn, jak i z Wileńszczyzny.