Dzika muzyka

Suwalszczyzna to region niejednorodny, taka też jest tamtejsza muzyka. Potomkowie osadników przybyłych tu z różnych stron oraz zachowujące odrębność mniejszości narodowe i religijne tworzą muzyczną układankę na tym terenie. Małgorzata M