Dzika muzyka

Tym razem koncentrujemy się na podlaskiej tradycji rytualnego zaznaczania nadejścia wiosny. Prowadzącym odcinek jest Maciej Żurek z Olsztyna, skrzypek, śpiewak, prywatnie pszczelarz. Należy do grupy, która od kilku lat wspiera mężczyzn ze wsi w okolicach Knyszyna w kultywowaniu zwyczaju wiosennego kolędowania, czyli chodzenia z konopielkami. Odwiedzamy tych śpiewaków. Potem do prowadzącego dołącza Julita Charytoniuk, która zabiera nas w swoje rodzinne strony, gdzie słuchamy wiosennych pieśni, jakie śpiewa się we wsiach prawosławnych. Odwiedzamy również śpiewaczki praktykujące śpiew wielogłosowy.