Dzika muzyka

Biskupizna to mikroregion leżący w Wielkopolsce. Jest wyjątkowy, ponieważ spora część jego mieszkańców nie przestała być emocjonalnie związana z tradycjami swojego regionu. Umieją tańczyć i śpiewać miejscowe melodie, uczą się grać na tradycyjnych instrumentach, pielęgnują swoje stroje regionalne. To jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można faktycznie obcować z dawną tradycyjną muzyką. Dlatego też, warszawskie stowarzyszenie Dom Tańca, od kilku lat organizuje tam letnie tabory, czyli tygodniowe warsztaty dla miłośników muzyki tradycyjnej, gdzie mogą się jej uczyć i przy niej bawić. W tym odcinku odwiedzamy Tabor Wielkopolski w Starej Krobi.