Dzika muzyka

Program poświęcony fascynującym tradycjom i korzeniom polskiej muzyki, zrealizowany w dynamiczny, nowoczesny sposób, odległy od konwencji kojarzącej się z cepelią. Tradycyjne polskie rytmy, śpiew i taniec są elementem porywającej opowieści o rodzimej kulturze. Także tej współczesnej. Wiele niezwykłych wydarzeń i inicjatyw, lokalnych oraz ogólnopolskich, składa się na zjawisko odrodzenia muzyki tradycyjnej we współczesnej Polsce. Program zainicjował Janusz Prusinowski, skrzypek, lirnik, harmonista i animator, współtwórca odrodzenia muzyki wiejskiej w Polsce, wieloletni dyrektor artystyczny festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.