Dzika Kanada

Trzeci odcinek to portret środkowej i północnej Kanady, miejsca ogromnego bogactwa krajobrazów. Rozległe lasy, łąki, niezliczone jeziora i niezwykła rozmaitość gatunków fauny i flory. Dla Europejczyków, którzy przybyli tu w XVII wieku - lasy borealne tajgi i prerie wydawały się dziewicze – ukształtowane wyłącznie przez Matkę Naturę. Jednak historia Kanady jest pełna niespodzianek. Z końcem marca na łąkach i preriach południowego Saskatchewan odbywa się pewien niezwykły spektakl. Samiec preriokura bażanciego przed przybyciem samic stroszy piórka, walcząc o miejsce w hierarchii. To swoisty konkurs tańca. Zwycięzca zajmie najlepszą pozycję, by samice zobaczyły go pierwszego. Preriokury rok po roku wykonują swoje tańce godowe w tym samym miejscu. Fakt ten świetnie jest znany innym mieszkańcom otwartej przestrzeni. Ludzie zamieszkiwali prerię razem z jej fauną od tysięcy lat. Członkowie plemienia Czarnych Stóp wciąż wykonują tradycyjny taniec, inspirowany wiosennymi zachowaniami preriokurów ptaków, na które zresztą często polują. Na długo przed przybyciem Europejczyków, ludy Kanady rozwinęły cywilizację, opartą na głębokiej wiedzy o tej krainie i jej faunie.