Dziennik filozofa

Prof. Jacek Hołówka wymienia 10 zasad, na podstawie których powinno być zorganizowane współczesne państwo demokratyczne. Co wspólnego mają ze sobą wszystkie funkcjonujące dziś konstytucje? Czy we współczesnym świecie istnieje alternatywa dla konstytucjonalizmu?