Dziennik filozofa

Immanuel Kant wprowadził bardzo ważne odróżnienie dla filozofii. Dokonał podziału zdań opisowych na zdania analityczne i zdania syntetyczne. Zdania analityczne to takie, których prawdziwość możemy ustalić bez badania świata, a zdania syntetyczne to takie, których prawdziwość można ustalić tylko przez kontakt ze światem. Jakie są ich przykłady?