Dziennik filozofa

Bardzo ciekawym problemem filozoficznym jest spór o uniwersalia. Są to ogólniki, czyli powszechniki, czyli ogólne pojęcia, taki sposób widzenia świata, w którym nie skupiamy się na szczegółach, tylko bierzemy