Dziennik filozofa

Prof. Jacek Hołówka analizuje filozoficzne pomysły George’a Berkeleya. Zdaniem XVIII-wiecznego angielskiego myśliciela nasze istnienie sprowadza się jedynie do bycia postrzeganym. Nie istnieją przedmioty, abstrakty ani materia. Istnieją