Dziennik filozofa

Czas i przestrzeń są nierealne, a prawdziwy świat poznajemy jedynie rozumem, nie zmysłami. Taką koncepcję miał XVII-wieczny filozof Gottfried Wilhelm Leibniz. Jego zdaniem cała rzeczywistość jest zbiorem MONAD, cząstek, które nie kontaktują się ze sobą, a można je poznawać jedynie przy pomocy stworzonego rzez Leibniza rachunku różniczkowego.