Dziennik filozofa

Jak warunki, w których dorastamy wpływają na nasz charakter i postawy życiowe? Czy w ludzie, którzy byli wychowywani w szczęśliwej rodzinie radzą sobie w życiu lepiej niż ci, którzy dorastali trudnych warunkach? Jacek Hołó