Dziennik filozofa

Prof. Jacek Hołówka i prof. Robert Piłat zastanawiają się nad różnymi kulturami i tym czy mogą się odwoływać do tych samych wartości? Czy Europejczyk mógłby odnaleźć się łatwo w pozaeuropejskiej kulturze? Co jest do tego potrzebn