Dziennik filozofa

Profesor Robert Piłat rozważa, czy ludzkie życie rzeczywiście ma fazy? Kto je wyznacza i w jaki sposób przechodzi się od jednej fazy do drugiej? Czy są rzeczy, zachowania lub sytuacje związane tylko z jedną fazą życia? W rozważaniach o fazach życia przewodnikami są Montaigne i Roman Ingarden.