Dziennik filozofa

Wielu wielkich filozofów było przekonanych, że cuda nie istnieją w ogóle. To ich stanowisko czasami przez krytykę odbierane jest jako dogmatyzm, tzn. przekonanie, że ci filozofowie odrzucali cuda z góry, nie przyjmowali ich istnienia i dopiero pod wpływem takiego rozumowania konstruowali swoje teorie. Kim byli ci filozofowie?