Dziennik filozofa

Prof. Jacek Hołówka mówi o duszy i dowodach na jej istnienie, podawanych przez filozofów. Czy dusza jest przeciwieństwem ciała? Czy jest elementem tego, co w nas boskie? Czy jest nieśmiertelna?
Profesor przedstawia koncepcję dusz pięknych i brzydkich, przeznaczonych do spraw wielkich i dusz przyziemnych, stworzoną przez Platona. Platon uważał, że tylko dusze piękne i wzniosłe – dusze filozofów – mogą być nieśmiertelne.