Dziennik filozofa

Przed słonecznym weekendem prof. Robert Piłat zastanawia się czy lenistwo jest zawsze naganne. Podaje przykłady średniowiecznych teologów i filozofów, którzy zdecydowanie mówili, że lenistwo to postawa naganna i grzech. Przytacza również myślicieli, którzy nie potępiali bezczynności. Postawie krytyki lenistwa przeciwstawia pochwałę czasu wolnego, który pozwala zebrać myśli i przygotować się do twórczego działania. A zatem leniuchować, czy nie?