Dziennik filozofa

Czy mózg kieruje umysłem? Jaka relacja zachodzi między naszym mózgiem a świadomością? Dlaczego ludzkie reakcje i działania wyprzedzają często refleksje? Co łączy myślenie i racjonalne działanie? Czym jest tajemnicza podświadomość i czy może być odpowiedzią na wszystkie te pytania? Nad tym zastanawia się prof. Jacek Hołówka.