Dzień Papieski

Obchodom tegorocznego XXIII Dnia Papieskiego przyświeca hasło „Jan Paweł II Cywilizacja życia”. Słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II – Evangelium vitae (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia. W