Dzień Papieski

Tegoroczny galowy koncert telewizyjny XXI Dnia Papieskiego jest rozwinięciem hasła tego święta i nosi tytuł „Nie lękajcie się miłości”. Koncert opowiada słowami znanych piosenek, w interpretacji polskich artystów, o tym, że życie człowieka, który koncentruje się na sobie, na konsumpcji, który stawia siebie w centrum życia, prowadzi do frustracji i nieszczęścia. Ale jeśli przestanie się lękać i otworzy się na prawdę, na wolność, szacunek wobec drugiego człowieka, otworzy serce na miłość. A najdoskonalszą miłością jest Bóg. W koncercie usłyszeliśmy wielkie przeboje, jak choćby „Morze martwe”, „Chciałem być”, „W życiu trzeba wolnym być”, „Wojownik z miłości” czy „Dalej”. Ale nie zabrakło również pięknych pieśni uwielbienia, czy największych przebojów chrześcijańskich w wykonaniu jakże lubianego zespołu Siewcy Lednicy. W koncercie wystąpili również: Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus, Maciej Miecznikowski, Kasia Cerekwica, Viola Brzezińska, Marcin Sójka, Bartas Szymoniak oraz chór Tylko Ty, złożony z muzycznie wykształconych stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, organizatora Dnia Papieskiego.