Dzień Papieski

Tegoroczny galowy koncert telewizyjny XXI Dnia Papieskiego jest rozwinięciem hasła tego święta i nosi tytuł „Nie lękajcie się miłości”. Koncert opowiada słowami znanych piosenek, w interpretacji polskich artystów, o tym, że życie c