Dzień Papieski

Tegoroczny Koncert Dnia Papieskiego został pomyślany jako wielobarwny, międzynarodowy hymn na cześć Maryi Bogarodzicy, czerpiący z wielowiekowej tradycji kultu maryjnego, zapoczątkowanego w III wieku. Osnową dramaturgiczną koncertu jest różaniec, dzięki któremu możemy poznawać i rozważać koleje życia Maryi, od pełnego zawierzenia Bogu przez Jej słowo „Fiat” podczas Zwiastowania, do uznania wielkiej roli Maryi w dziele zbawienia w chwili ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.