Dzień dobry w sobotę

W ciągu ostatnich lat na polską wieś trafiło wiele miliardów złotych unijnych dotacji. W programie mówimy o efektach realizacji PROW na lata 2007 – 2013. Ponadto informujemy o funduszach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, o możliwościach ich wykorzystania i korzyściach jakie mogą przynieść w rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych.