Dzieła, arcydzieła

Bronisław Piłsudski to starszy o rok brat marszałka Józefa Piłsudskiego, który również zachował się na kartach historii jako niezwykle ważna osobistość. Bronisław Piłsudski to ceniony badacz kultury Dalekiego Wschodu, etnograf, a w Japonii uznawany nawet za bohatera narodowego. Do Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie trafiły jego bezcenne fotografie oraz naukowe materiały, którym warto się bliżej przyjrzeć.