Dzieła, arcydzieła

Apokalipsa, Melancholia, Życie Marii to tylko część tytułów słynnych rycin zgromadzonych w Pau i Pan w Krakowie. Twórcą tych dzieł był sam Albrecht Durer. Artysta uznawany za najwybitniejszego artystę niemieckiego renesansu. W odcinku m