Dzieła, arcydzieła

Walery Goetel – ekolog, paleontolog, geolog i działacz społeczny. Był człowiekiem wielu pasji i propagatorem aktywności fizycznej. Dzięki niemu powstała pierwsza studencka organizacja sportowa w Polsce. Akademicki Związek Sportowy okazał się sp