Dzieła, arcydzieła

Walery Goetel – ekolog, paleontolog, geolog i działacz społeczny. Był człowiekiem wielu pasji i propagatorem aktywności fizycznej. Dzięki niemu powstała pierwsza studencka organizacja sportowa w Polsce. Akademicki Związek Sportowy okazał się sporym wyzwaniem. Podczas dwudziestolecia międzywojennego środowisko studenckie na ogół nieprzychylnie odnosiło się do aktywności fizycznej, nie było łatwo również pozyskać fundusze dla rozwoju nowej inicjatywy.