Dzieła, arcydzieła

Karol Lanckoroński, podróżnik i kolekcjoner dzieł sztuki. Hrabia szczególnie upodobał sobie Włochy. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku Italia stała się duchową ojczyzną Karola Lanckorońskiego.