Dzieła, arcydzieła

W przebogatym zbiorze fotografii Karola Lanckorońskiego znajduje się ciekawy zestaw odbitek pochodzących z terenu Syrii i Palestyny, które Lanckoroński odwiedził w 1877 roku. Zebrane fotografie przedstawiają ruiny starożytnych świątyń, architekturę i krajobrazy. Wiele z nich jest autorstwa najznamienitszych fotografów tego okresu.