Dzieła, arcydzieła

Tadeusz Kowalski, wybitny turkolog, arabista i iranista w swojej spuściźnie pozostawił efekty pracy naukowej, poświęconej ludności pochodzenia wschodniego, mieszkających na terenie II Rzeczypospolitej - Karaimom, Tatarom i Ormianom.