Dzieła, arcydzieła

W 2007 roku akta związane z działalnością Komisji Edukacji Narodowej pod nazwą Education Nationale zostały wpisane na światową listę UNESCO „Pamięć świata”. W zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności I Polskiej Akademii Nauk znajduje się 5