Dzięki Bogu już weekend

Piątek 13-tego wzbudza trwogę w sercach ludzi na całym świecie. Na szczęście kabareciarzom nie straszne są żadne przesądy. Pecha zamierzają zabić solidną dawką śmiechu.