Dzieje człowieka ubranego

Odcinek poświęcony jest historii obyczajowości w Europie opowiedzianej przez pryzmat ewolucji części garderoby zwyczajowo kojarzonej z mężczyznami.