#dziedzictwo

Na wystawie najważniejsze religie z terenów dawnej Rzeczpospolitej reprezentują niezwykle bogate zbiory MNK. Dominują eksponaty związane z katolicyzmem ale obok nich umieszczono protestancką, grekokatolicką i żydowską biblie, lampy chanukowe, prawosławną ikonę i muzułmańskie druki. Wśród tych artefaktów zaproszeni goście podjęli próbę odpowiedzi na pytania: jakie religijne dziedzictwo zostawiły nam wieki trwania Polski? Czy to dziedzictwo pozwoliło przetrwać Polsce kiedy jej nie było i kiedy była pod okupacja bloku wschodniego? Czy tolerancji religijna udało się przetrwać do dzisiaj w Polsce? Jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami i w jaki sposób możemy dopisać kolejny rozdział w jego historii?