#dziedzictwo

Na wystawie najważniejsze religie z terenów dawnej Rzeczpospolitej reprezentują niezwykle bogate zbiory MNK. Dominują eksponaty związane z katolicyzmem ale obok nich umieszczono protestancką, grekokatolicką i żydowską biblie, lampy chanukowe,