#dziedzictwo

Dyskusja, w odniesieniu do wystawy, koncentruje się wokół tych wszystkich, którzy tworzyli polskie dziedzictwo i dla których ono było w wyborem i chęcią utożsamiania się z nim. W tej kategorii mieszczą się wizerunki rozmaitych narodów i grup etnicznych tworzących „natione Polonus", którzy uznali się za polskich obywateli, dowodząc, jak atrakcyjne okazywało się dla nich polskie dziedzictwo. Tak patrząc, można na dowód wybierać każdy z obrazów: - pokazujących przeróżnych anonimowych Polków od chłopów przez mieszczan, robotników i grup stanowiących o kolorycie polskiej ziemi jak cyganie czy górale - pokazujących wybitnych Polków ze świata nauki, polityki, kultury i sztuki, religii... - pokazujących Polków przeróżnego pochodzenia - polskiego, litewskiego, ormiańskiego, żydowskiego, ukraińskiego... - polskich królów, legendarnych władców i wybitnych monarchów, rycerstwa.