#dziedzictwo

Dyskusja, w odniesieniu do wystawy, koncentruje się wokół tych wszystkich, którzy tworzyli polskie dziedzictwo i dla których ono było w wyborem i chęcią utożsamiania się z nim. W tej kategorii mieszczą się wizerunki rozmaitych na