#dziedzictwo

Język to wyjątkowa wartość kultury narodowej. W historii kultury polskiej językowi zawsze przyznawano eksponowane miejsce i to nie przypadkiem poeci zostawali wieszczami narodowymi. Debata oscyluje wokół dziedzictwa języka poparta jest artefak